Elektrotekniske inst.   Kontroll- og sikkerhetssystemer   Eksplosjonssikre systemer   HVAC   Rigg   Skip   Faste inst.  

HVAC

Vi har personell med lang og bred erfaring innen ventilasjonsarbeider på rigger og faste installasjoner. Vi tilbyr alle tjenester og leveranser innenfor HVAC, kjøl/frys samt tilhørende kontroll og styresystemer.

HVAC tjenester som tilbys:
- Forstudie og befaring
- Design av HVAC-anlegg
- Utstyrsleveranser
- Prosjektledelse
- lnstallasjon av nye HVAC-anlegg
- Ombygging og rehabilitering av eksisterende HVAC-systemer
- Rengjøring og innregulering av HVAC-systemer
- Støydemping av HVAC-anlegg

Vår erfaring og kompetanse innenfor HVAC-faget gjør at Maritime Systems finner løsning på et hvert problem en kunde måtte ha. Vi har som mål å være DEN foretrukne HVAC-leverandøren i markedet.