Elektrotekniske inst.   Kontroll- og sikkerhetssystemer   Eksplosjonssikre systemer   HVAC   Rigg   Skip   Faste inst.  

Faste installasjoner

DIN SERVICE OG KOMPETANSEPARTNER INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON

  • Engineering

  • Installasjonsarbeid

  • Thermofotografering av tavler og utstyr

  • Injection testing - strømtest av vern

  • Ex-vedlikehold og inspeksjon

  • Planlegging av ex-vedlikehold

  • Kalibrering

  • Lysrapportering


Vår styrke ligger i at vi har kompetanse og lang erfaring med arbeid på offshore installasjoner. Vi kjenner systemene og det kvalitetskrav som stilles til oss som leverandør.

Fokus på Helse - Miljø - og Sikkerhet er av avgjørende betydning for at vi som leverandør skal lykkes.

Ta kontakt for informasjon:
Jostein Kvame +47 51 81 79 30
Knut Korsbø + 47 51 81 79 20