Elektrotekniske inst.   Kontroll- og sikkerhetssystemer   Eksplosjonssikre systemer   HVAC   Rigg   Skip   Faste inst.  
Eksplosjonssikre systemer  Engineering  Kontainere og skid system 

Eksplosjonssikre systemer

Elektroinstallasjon i eksplosjonsikre område krever spesialkompetanse.

Vårt personell har bred erfaring med design og installasjon i ex-området.

  • Overtrykksystem for kontainere for sone1 og 2

  • Automasjonsystemer

  • Ex installasjon - drilling og prosess

  • Ex belysning

  • Heat Trace i ex område- tanker - gangvei - helidekk - rør....

  • Helidekk belysning

  • Måleinstrumenter

  • Innsamling av drilling og process data

  • Tavlebygging - Eexp, Eexd, Eexe, Eexi

  • Ex-vedlikehold