Elektrotekniske inst.   Kontroll- og sikkerhetssystemer   Eksplosjonssikre systemer   HVAC   Rigg   Skip   Faste inst.  

Skip

Vedlikehold og service innen:

 • Sertifisert for kontroll av yrkesbåter under 15 m

 • Aksepterte elektroforetak for kontroll av fiskefartøy mellom 10,67 og 15 m

 • Generatorer

 • Kraftdistribusjon

 • Tavlebygging

 • Branndeteksjon

 • Ballast kontrollsystemer

 • Skipskontrollsystemer

 • Motorrom alarmsystemer / E0 anlegg

 • Vinsj og ankersystem


Tjenester

 • Installasjonsarbeid

 • Thermofotografering av tavler og utstyr

 • Injection testing - strømtest av vern

 • Ex-vedlikehold og inspeksjon

 • Planlegging av ex-vedlikehold

 • Kalibrering

 • Lysrapportering

 • Ex-utstyr og systemer

 • Resertifisering


Vårt personell er raskt ute og hjelper deg når du har problemer.

Ta kontakt!
Svein Inge Fjetland: +47 970 94 975