Elektrotekniske inst.   Kontroll- og sikkerhetssystemer   Eksplosjonssikre systemer   Rigg   Skip   Faste inst.  
Elektrotekniske installasjoner  Kraft og distribusjon 

Kraft og distribusjon


  • Hovedtavler

  • Motor kontroll senter

  • Underfordeling for lys, varme og hjelpesystem

  • Kontaineriserte kraftpakker

  • Høyspentpanel for ROV

  • SCR, og frekvensstyrte systemer

  • Ex-sertifisering – NEMKO