Elektrotekniske inst.   Kontroll- og sikkerhetssystemer   Eksplosjonssikre systemer   Rigg   Skip   Faste inst.  
Elektrotekniske installasjoner  Kraft og distribusjon 

Elektrotekniske installasjoner


 • Studier

 • Verifiserer installasjon mot regelverk

 • Løsningsforslag

 • Design av automasjons systemer

 • Design av kraftsystemer

 • Design av eksplosjonssikre installasjoner

 • Design av tavlesystemer

 • Design av ex-tavler

 • Tegning på autocad og microstation

 • Overharmoniske målinger

 • Kortslutningsberegninger (EDSA, FEBDOK)

 • NEMKO sertifisert