Elektrotekniske inst.   Kontroll- og sikkerhetssystemer   Eksplosjonssikre systemer   HVAC   Rigg   Skip   Faste inst.  
Elektrotekniske installasjoner  Kraft og distribusjon 

Elektrotekniske installasjoner


  • Studier

  • Verifiserer installasjon mot regelverk

  • Løsningsforslag

  • Design av automasjons systemer

  • Design av kraftsystemer

  • Design av eksplosjonssikre installasjoner

  • Design av tavlesystemer

  • Design av ex-tavler

  • Tegning på autocad og microstation

  • Overharmoniske målinger

  • Kortslutningsberegninger (EDSA, FEBDOK)

  • NEMKO sertifisert