Maritime Systems er en entreprenør og viktig systemleverandør

Leveringsbetingelser
Innkjøpsbetingelser
Siden 1995 har vi jobbet innen engineering og contracting for olje- og gassindustrien – gjennom produksjon og montering av systemer for ulike aktører på norsk sokkel. Våre viktigste satsingsområder er:

Høy faglig kompetanse og høy servicegrad innen våre fagområder gjør Maritime Systems til en naturlig samarbeidspartner for bedrifter som opererer innen offshore- og maritimt miljø. Vi utfører oppdrag på installasjoner såvel offshore som på land. Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) har topp prioritet i alle våre prosjekter. Vi er sertifisert av Det Norske Veritas iht. ISO 9001-2000. Maritime Systems er også NEMKO-sertifisert innenfor produkter og eksplosjonssikre systemer og innehar all nødvendig regelverkskompetanse.

APPLY
Maritime Systems, North Sea Innovation Asator og Teknisk Bureau danner teknologikonsernet APPLY, med nær 1000 ansatte og en forventet omsetning på godt over en milliard kroner i år.

Hovedvirksomheten til APPLY vil være teknologiprosjekter innenfor petroleumsindustrien, maritim sektor samt landbasert industri og anleggsvirksomhet. Konsernet har sitt hovedkontor i Stavanger, og teller nærmere 1000 ansatte.

For mer informasjon, se www.apply.no